ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜ਼ਿਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨੀ. . . #p…

ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜ਼ਿਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨੀ.
.
. #photography #photoshoot #editing #foryou #foryoupage #followforfollowback #balcklife #tattoo #inked #balckinkcrew #trending #hairstyles #haircolor

Source

24 thoughts on “ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜ਼ਿਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨੀ. . . #p…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *